قطع همکاری با چت روم ها

 

بنا بر تصمیم جدید تیم مدیریت کلیه همکاری ها با سایت های چت روم لغو شده و از این پس هیچ گونه سایتی از این دسته بندی تایید نمیگردد.

بدیهی است که فقط سایت های چت روم رد شده و صاحبان این سایت ها میتوانند از پنل خود استفاده کنند.

همچنین این قطع همکاری دلیل بر عدم دریافت وجه از طرف دوستان همکار نخواهد شد و تمامی وجوه همچنان در حساب کاربران موجود می باشد.

 

با تشکر

تیم مدیریت پاپ نیک