تولد ولين گوميش كوهاندارپس از كرن‌ها در هيأت‌وهشِ انگلستان

در ژوئیه سال جاری (2022) سه گاومیش اروپایی که گونه آنها در طبیعت منقرض شده است در منطقه “کانتی” انگلیس رها شدند به این امید که تکثیر شوند و تعداد آنها افزایش یابد، اما آنچه دوستداران محیط زیست در مورد آن نمی دانستند. حاملگی یکی از زنان بود

به گزارش گاردین، کارشناسان می گویند گاومیش ها بارداری خود را پنهان می کنند تا مورد حمله شکارچیان قرار نگیرند.

تام گیبز یکی از اطرافیان بوفالوها گفت: گوساله جدید مورد استقبال گاومیش های دیگر قرار گرفت. او را متمایز می کنند و وقتی مادر استراحت می کند، گوساله را نیز تماشا می کنند.

طرح احیای احشام کهندر با همکاری «نیهاد حیات و هش کنت» و «تراست چوب وحشی» انجام شد. پیش بینی می شود تا پایان مهرماه یک گاو نر نر دیگر از آلمان وارد شود تا به سه گاو نر ماده بپیوندد.

گاومیش های کوهان دار اروپایی با وزن نرها تا یک تن، بزرگترین حیوانات خشکی در قاره اروپا محسوب می شوند.

به همان روشی که یک قرن پیش از طریق پروژه های معرفی مجدد در سراسر اروپا در طبیعت منقرض شد، احیا می شود.

به گزارش ایندیپندنت، تمامی 9000 گاومیش در اروپا در باغ وحش ها نگهداری می شوند. این اقدام آنها را از انقراض نجات داد، اما بازگرداندن آنها به طبیعت برای به حداکثر رساندن تنوع ژنتیکی بسیار مهم است.

Gabriel Osborne

شیطان متعصب توییتر. حشره پرشور اینترنت. مبشر وب. ماون آبجو. پیشگام موسیقی.

تماس با ما