دولت بدهی بحرانی؛ بدهی چیست؟

فرارو- بررسی ها و محاسبات اوراق بدهی فروخته شده تاکنون تصویری از بدهی های دولت در سال های آینده را نشان می دهد. در این راستا روندهای آماری نشان می دهد که در سال 1402 سطح بدهی های دولت که باید به صورت کل اصل و سود تسویه شود به بالاترین حد خود رسیده و به 197 هزار میلیارد تومان می رسد؛ در حالی که در سال 1394، میزان بدهی های دولت به 197 هزار میلیارد تومان می رسد. بدهی دولت در سال 1400 تقریباً دو برابر خواهد شد.

لطفا فرار کنید بررسی کل تسویه بدهی اوراق تا کنون توسط دولت و تعهدات آتی تا پایان سال 1406 حائز اهمیت است. تاکنون بیشترین تسویه حساب دولت در سال 1400 صورت گرفته و در سال های بعد کل بدهی های دولت تا سال 1406 در مرز 460 هزار میلیارد تومان است.

یکی از مهمترین مسیرهای واردات دولتی در بازار کشور، حراج اولیه اوراق بدهی است. در این بازار، دولت اوراق قرضه خود را به مشتریان، بانک ها و بورس عرضه می کند و این موسسات نیز متناسب با وضعیت مالی و سود خود از دولت خرید می کنند.

داکی‌های دولت کومید تسویه می‌شود؟

دولت بدهی بحرانی؛  بدهی چیست؟مرتضی افغان کارشناس مسائل اقتصادی گفتگو با فرارو وی با اشاره به اینکه افزایش بدهی دولت طی چند سال گذشته کاملا قابل پیش بینی بوده است، گفت: یکی از مهم ترین موضوعاتی که در دهه اخیر به ویژه از سال 96 همواره در اقتصاد ایران مطرح بوده است، موضوع است. موضوع کسری بودجه متأسفانه دلیل آن هم این است که دولت فقط به فکر تامین هزینه های خود بوده و بودجه را برای هیچ هدفی جمع آوری نکرده است و به همین دلیل است که امروز بحث بدهی های دولت به موضوعی لاینحل تبدیل شده است که به خود گرفته است. ابعاد گسترده تر هر روز

وی افزود: در روند معنوی دولت، بدهی دولت شروع به افزایش کرد و اوراق بدهی به فروش رفت. تا پایان سال شاهد خواهیم بود که دولت تنها برای این کاغذ باید نزدیک به 200 هزار میلیارد تومان بپردازد. این در حالی است که تا پایان سال 1406 کل بدهی دولت به بیش از 460 هزار میلیارد تومان می رسد. بنابراین این روند برای بودجه کشور بسیار دردسرساز است و باید منتظر ماند.

عافقه گفت: این احتمال هم وجود دارد که دولت بتواند از بانک مرکزی وام بگیرد و بدون پشتوانه برای تسویه این بدهی ها به قیمت تورم، نقدینگی و آخر پول چاپ کند. بنابراین در چنین شرایطی نمی توان منتظر ماند تا وضعیت اقتصادی به خود رسیدگی کند. از سوی دیگر با توجه به اینکه دولت سیاست عملی برای برون رفت از شرایط فعلی ندارد، نمی توان امیدوار بود که بتوانیم کاری انجام دهیم».

این استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز افزود: در حالی که دولت به دنبال این است که دولت با افزایش مالیات هزینه های خود را تامین کند در حالی که فروشنده نفت به اندازه کافی برای دولت هزینه نمی کند. این سیاست نیز عملاً به بن بست رسیده است، زیرا دولت به دنبال مالیات بیشتر از همان بخشی است که قبلاً مالیات پرداخت می کرد، کارمندان، کارگران، مستمری بگیران و همه حقوق بگیران و عموم مردم. اما در واقع با توجه به کاهش درآمد مردم امکان افزایش دریافت مالیات از آنها وجود ندارد.

وی بیان کرد: بر اساس آمارهای مختلف بیش از 60 درصد اقتصاد ایران مالیات نمی پردازد و به جای اینکه دولت به دنبال آنها برود و از آنها مالیات بگیرد، دوباره بعد از 40 درصد است. طبیعتا واحدهای تولیدی که تاکنون در شرایط تورم رکودی مالیات پرداخت کرده اند، در صورت فشار بیشتر برای اخذ مالیات با ورشکستگی مواجه خواهند شد. بر این اساس دولت باید به دنبال 60 درصدی که مالیات نمی دهند برود اما تاکنون به هر دلیلی این کار را نکرده است.

این روزنامه با اشاره به اینکه این بدهی های دولت بانک های دولتی را نیز به مرز ورشکستگی کشانده است، خاطرنشان کرد: انتشار صورت های مالی بانک های دولتی در سال گذشته نشان می دهد که زیان های قابل توجهی انباشته شده اند و ادامه این روند ادامه دارد. وضعیت به احتمال زیاد منجر به ورشکستگی آنها خواهد شد.” از سوی دیگر، بدهی این بحران توسط دولت قابل پرداخت است و بدهی عمومی یک بحران پایان می یابد. اگر تصمیم گرفته شد، بگذارید این وضعیت ادامه پیدا کند.»

این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه احیای معامله می تواند تا حدودی از ادامه این وضعیت جلوگیری کند، گفت: در صورت احیای مجدد این معامله، دولت می تواند نفت بیشتری بفروشد و از این طریق، کشور نیز به فروش خواهد رسید. واردات ارز نیز افزایش خواهد یافت. البته در صورت اعمال مدیریت صحیح دولت تسویه اوراق بدهی نیز بدون چاپ پول انجام می شود و با گذر از چنین رویکردی از حجم بدهی های دولت نیز کاسته می شود.

Aron Trujillo

نرد اینترنتی. ارتباط دوستانه مبشر قهوه. متخصص موسیقی بسیار متواضعانه. مدافع تلویزیون آماتور

تماس با ما