رتبه بندی معلمان از کجا آمده است؟

رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش مهلت اعلام نظر مدیران مدارس و ارزیابی مدارک و مستندات رتبه بندی معلمان و مسئولان را تا پایان هفته جاری اعلام کرد.

به گزارش ما، صادق ستاری فرد در این خصوص گفت: از روز جمعه ششم آبان ماه، دسترسی مدیران مدارس را برای مشاهده، ارزیابی مدارک و مدارک معلمان و دانش آموزان بسته ایم و تا شب گذشته (دوشنبه نهم) آبان)، اسناد و مدارک توسط 235 هزار نفر ارزیابی شد و مدیران مدارس در مورد صلاحیت معلمان اظهار نظر کردند.

وی افزود: این مهلت تا پایان هفته اعتبار دارد و مدیران مدارس باید به دنبال مدارک، مدارک و صلاحیت معلمان مشمول باشند.

رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: دسترسی به ارزیابان حرفه ای نیز از امروز فعال می شود تا هم مدیران و هم ارزیاب های حرفه ای همزمان وارد شوند.لطفا وقت بگذارید و جستجو کنید. که بتوانیم سایر فرآیندها را از هفته آینده تکمیل کنیم.

ستاری فرد ادامه داد: می دانیم که مدیران مدارس دستگیری های دیگری نیز دارند، اما اگر می خواهیم کار روان تری پیش برود، لازم است با اقدامات جهادی در این مدت وارد شده و نسبت به ارزیابی مدارک معلمان اقدام کنند.

Nylah Rasmussen

قادر به تایپ با دستکش بوکس نیست. گیک الکل. دانشجوی بی عذرخواهی ایجاد کننده. کاوشگر بسیار جذاب تلویزیون نینجا. علاقه مند به وب معمولی معتاد آبجو

تماس با ما