popnicbanner

سام بنکمن-فرید، بنیانگذار FTX، روز سه‌شنبه با انبوهی از سوالات پایانی دادستان‌ها روبرو شد تا نشان دهد درباره ناپدید شدن ۸ میلیارد دلار از حساب‌های مشتریانش دقیق نیست و زمینه را برای بحث پایانی او فراهم کرد. دادگاه تقلب در روز چهارشنبه چهار روز شهادت این کارآفرین 31 ساله ارز دیجیتال توسط وکیل و دادستان او قبل از تصمیم گیری هیئت منصفه درباره سرنوشت او در روز پنجشنبه به پایان می رسد. بنکمن-فرید در شهادت خود در دادگاه فدرال منهتن

تماس با ما