هشدار: این داستان حاوی تصاویر ناراحت کننده ای است که ممکن است باعث ناراحتی و تحریک برخی از خوانندگان شود. احتیاط توصیه می شود. به گفته کارول الکساندر، ساکن ونکوور، این حمله به دلیل پارس سگش بوده است. او و دخترش عصر شنبه در خیابان‌های 47 شرقی و فریزر در حال پیاده‌روی در خیابان‌های چیهواهوا مو بودند که یک جفت راکون را دیدند که در امتداد یک حصار به سمت آنها راه می‌رفتند. سگ اسکندر پارس کرد و یکی از

تماس با ما